Badanie EKG

Badanie EKG może zostać wykonane w przychodni, gabinecie lekarskim lub przy łóżku chorego. W czasie takiego badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami oraz klatką piersiową, do których to przy pomocy specjalnych uchwytów bądź przyssawek przymocowuje się elektrody. Żel którym pokrywa się skórę przed założeniem elektrod znacznie zwiększa przewodzenie pobudzeń elektrycznych.

W czasie badania należy pozostać w bezruchu, gdyż skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik pojawia się w postaci graficznego wykresu, który to następnie jest interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa nie więcej niż 10 minut. EKG jest badaniem nieinwazyjnym, to znaczy, że nie narusza tkanek ciała pacjenta. Jest ono badaniem bezbolesnym oraz nie związanym z żadnym ryzykiem, w związku z czym nie wymaga specjalnego przygotowania bądź też opieki po wykonanym badaniu.

EKG dostarcza danych dotyczących rytmu oraz częstotliwości pracy serca. Prawidłowo działające serce powinno kurczyć się z częstością między 60 i 100 uderzeń na minutę.

Zaburzenia tego rytmu uwidocznione w EKG wskazują na złe funkcjonowanie układu przewodzącego serca bądź też zaburzenie jonowe. Po przebytym zawale, EKG pomaga ocenić rozległość oraz umiejscowienie uszkodzenia mięśnia sercowego.
W badaniu widoczne jest także powiększenie komór serca na skutek zbyt wielkiego obciążenia.

Dodaj komentarz