Jak działa program naprawczy szpitala?

Obecnie dość często zdarza się, że czytamy w mediach informacje dotyczące problemów szpitali lub instytucji medycznych. Zazwyczaj dowiadujemy się z nich o słabej kondycji finansowej danej placówki medycznej i co za tym idzie z problemami z terminowym wykonywaniem zabiegów. Sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się złożona i trudna w zdiagnozowaniu bo szpital to jednostka złożona z wielu oddziałów gdzie każdy z nich boryka się ze swoimi problemami.

Jak zdiagnozować problem w szpitalu?

Piewszym i niezbędnym krokiem jest skierowanie się do podmiotu wyspecjalizowanego w przeprowadzaniu profesjonalnych audytów. Audyt ma na celu zobrazować i dostarczyć pełnej informacji o stanie finansowym podmiotu leczniczego. Dlaczego optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy zewnętrznej? Bo tylko obiektywna i niezależna ocena prowadzonej działalności pozwoli dostrzec cały szereg zagadnień często umykających osobom związanym z danym podmiotem medycznym.

Jakie kroki przedsięwziąć po audycie?

Audyt jest pierwszym krokiem w kierunku uzdrowienia sytuacji jednostki medycznej, jego rezultatem jest program naprawczy szpitala, który zostaje opracowany z uwzględnieniem wszelkich aspektów środowiskowych, czyli sytuacji ekonomicznej, kadrowej i inwestycyjnej.

Dodaj komentarz